FANDOM


Miary Bionicle różnią się od ziemskich i zwykle nie są dziesiętne (jak metry, kilometry itp). Znamy tylko jednostki wyrażające wymiary:

  • Bio - najmniejsza jednostka miary, licząca 1 cm.
  • Tio - jednostka miary licząca 10 Bio = 1 dm.
  • Kio - jednostka miary licząca około 10 Tio = 1,1 metr.
  • Mio - największa jednostka miary, liczące około 1000 Kio = 1,5 kilometr.
    • Toa są wysokości 1,6 Kio, czyli 6 stóp \ 1,83 metra. Metru Nui liczy 47.6 na 24 Mio, czyli 40.46 na 20.4 mili \ 65.21 na 32.88 kilometra.